אתר זה נתרם על ידי הגב' מלכה ליווי ומשפחתה שיחיו - לע"נ בעלה הרב דן יואל ליווי ז"ל ראש מערכת כשרות OK עולמית ולע"נ בתם היקרה רבקה ז"ל

משנת חייו ופועלו

ה'כלי' לקבלת הברכה

מכתב מהרבי מליובאוויטש לאדם שביקש ברכה, על הצורך להכין 'כלים' רוחניים לברכה שתבוא.. ומובן, אשר באיש ואשה הישראלים, בני משפחה – [ה'כלי' לקבלת הברכה] הוא, לכל לראש, העמדת הבית שיהיה דוגמא ולמופת בית איש הישראלי – כלומר "מִקְדָּשׁ מעט" בהנהגתו..

חירות מושלמת

חירות אמיתית היא רק כאשר החלקים הנחותים יותר בחיי האדם – יתעלו ויתרוממו לשיא דרגתם האפשרית, להתקרב אל הנשמה ושאיפותיה, והנשמה עצמה תשתחרר גם היא

אוכל כשר – פחות טעים?

לתזונה הנכונה יש השפעה ישירה לא רק על בריאות הגוף, אלא גם עניינים כמו מצב-רוח, עצבים, חשיבה, וכו', אף-על-פי שלעיתים קרובות קשה יותר להיות מודעים להשפעות האחרונות והן יותר נסתרות. דבר זה צריך להיות ברור גם לשכל הישר • הרבי כותב

אופטימי או פסימי?

בכל מאורע אפשר למצוא דרך איך לעבוד את השם יתברך, ואשר עבודת השם יתברך צריכה להיעשות בשמחה אמיתית, שאז העבודה היא במלוא המידה. ●מכתב מהרבי מליובאוויטש, על חשיבות יחסו החיובי והאופטימי של האדם להתרחשויות שונות בחייו

השותף הטוב ביותר

פרשת השבוע מזכירה את מצוות שמירת שבת "ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון" לפנינו מכתב מהרבי מליובאוונטש לשותפים במפעל.. מכיון שכל שותף הרי עושה בעסק כל התלוי בו להצלחת העסק, בטח יתן השם יתברך, בתור שותף, את ברכתו והצלחתו..

שחרור החטופים וחיזוק הבטחון

עלינו להבין שמאורעות אלה הם להזכיר לכל אחד ואחת כי על יהודים לחזק ככל המוקדם את עניני הבטחון וההגנה, את אמצעי הבטחון בחיים הרוחניים שהם מביאים גם את הברכה האלוקית לדעת את אשר יש לעשות לבטחון והגנה בדרך הטבע ואת ההצלחה הגדולה בעשיה זו.. • הרבי כותב

מה מצב המשכורת?

ככל שתגדל מדת בטחונו של האדם והשקפתו מתוך שמחה על עתידו כך תוקדם הגשמת דברים אלו בהנוגע בפועל • מכתב מהרבי מליובאוויטש במענה לאדם שמצב רוחו לא היה טוב עקב המשכורת שאינה מספיקה..

התמודדות עם אתגרי החיים

כיצד איפוא אפשר שלא להשתחוות ושלא לעבוד את "אלילי הארץ" [=סגידה ושיעבוד לסביבה ולדחפים], אם זה [המרדף אחר] ה"דולר", או "הפחד להיות שונים מן השכנים" וכיוצא בזה? איך ניתן להיות קשורים ל-613 מצוות, "המכבידות" ומגבילות את פעילות האדם ועבודתו על כל צעד ושעל? ♦ הרבי כותב

אתה עמדי

..כל יהודי הן אשה והן איש צריכים להיות חזקים בבטחון בקדוש ברוך הוא, וכיון שכל יהודי מאמין באמונה שלימה שהקדוש ברוך הינו שליט העולם, כך הוא ברוך הוא הינו גם שליט על החיים של כל יהודי..

רלוונטי בכל מצב!

מכתב מהרבי מליובאוויטש, על הגדרתם של המצוות שניתנו מהבורא, והרלוונטיות המלאה שלהם לחיינו היום ובכל הדורות..